Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning vergroten en deels slopen Hoofdstraat 53 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdelen bouwen en slopen voor het:
- vergroten en deels slopen van een pand op het perceel Hoofdstraat 53, 9977 RC te Kloosterburen (29-1-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:31 januari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 53 9977RC
   
   
Kaart met een markering op 53 9977RC Nederland
Terug naar boven