Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning uitgebreid voor onderdeel het in gebruik nemen van bouwwerken met het oog op brandveiligheid, Prins Bernhardstraat 3 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning in beroep gaan bij de rechtbank. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

- een omgevingsvergunning voor het onderdeel het in gebruik nemen van bouwwerken met het oog op brandveiligheid, Prins Bernhardstraat 3, 9965 RA te Leens (21-9-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:24 september 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Prins Bernhardstraat 3 9965RA Leens
   
   
Kaart met een markering op Prins Bernhardstraat 3 9965RA Leens Nederland
Terug naar boven