Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning uitgebreid voor het vervangen van de serre Reitdiepskade 1A te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning in beroep gaan bij de rechtbank. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

- een omgevingsvergunning onderdelen bouwen en het in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument voor het vervangen van de serre op het perceel Reitdiepskade 1A, 9974 PJ te Zoutkamp (19-11-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:21 november 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 1A 9974PJ Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op 1A 9974PJ Zoutkamp Nederland
Terug naar boven