Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning uitgebreid voor het plaatsen van voorzetramen Hoofdweg 23 te Niekerk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning in beroep gaan bij de rechtbank. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

een omgevingsvergunning onderdeel het in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument voor:
- het plaatsen van voorzetramen op het perceel Hoofdweg 23, 9972 PA te Niekerk (11-11-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:14 november 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 23 9972PA Niekerk
   
   
Kaart met een markering op 23 9972PA Niekerk Nederland
Terug naar boven