Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning uitgebreid (beschermd monument) voor verbouwen Nicolaaskerk tot huiskamer van het dorp, St. Jansstraat 8 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze bekendmaking van de verleende vergunning in beroep gaan bij de rechtbank. Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. U kunt, indien u beroep heeft ingesteld tegen de omgevingsvergunning, tevens een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij voornoemde rechtbank. Wordt dat verzoek gedurende de beroepstermijn ingediend dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Besluit:
een omgevingsvergunning voor het bouwen en voor het wijzigen van een beschermd monument (artikel 2.1, lid 1, onder a en onder f van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor:
- het verbouwen van de Nicolaaskerk tot huiskamer van het dorp, St. Jansstraat 8, 9977 RT te Kloosterburen. Datum besluit: 27-07-2017. Inzagetermijn: 4 augustus tot en met 14 september 2017.

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 augustus 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • St. Jansstraat 8 9977RT Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op St. Jansstraat 8 9977RT Kloosterburen Nederland
Terug naar boven