Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning uitbreiden recreatiewoning Robbenoort 84 Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

 een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- uitbreiden van een recreatiewoning op het perceel Robbenoort 84, 9976 VD te Lauwersoog (7-2-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:14 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 84 9976VD
   
   
Kaart met een markering op 84 9976VD Nederland
Terug naar boven