Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning uitbreiden loods Hoofdstraat 50 te Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- uitbreiden van de loods op het perceel Hoofdstraat 50, 9968 AE te Pieterburen (29-1-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:31 januari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 50 9968AE
   
   
Kaart met een markering op 50 9968AE Nederland
Terug naar boven