Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning twee toegankelijke kunstwerken Kustweg Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee toegankelijke kunstwerken, Kustweg, 9976 VP te Lauwersoog, kad. gemeente Ulrum, sectie G, nummer 1070 (29-8-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:1 september 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Kustweg 9976VP Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op Kustweg 9976VP Lauwersoog Nederland
Terug naar boven