Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning Strandweg 17 te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het: plaatsen van een sanitair-unit op het perceel Strandweg 17, 9974 SM te Zoutkamp (17-7-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:25 juli 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Strandweg 17 9974SM Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Strandweg 17 9974SM Zoutkamp Nederland
Terug naar boven