Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning Spoorstraat 2 t/m 24 Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel slopen voor het:

- slopen van 12 woningen incl. bijgebouwen op de percelen Spoorstraat 2 t/m 24, 9971 BE te Ulrum (8-12-2011)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:15 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9971BE
   
   
Kaart met een markering op  9971BE Nederland
Terug naar boven