Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning slopen schuurdak Molenstraat 7 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel slopen voor het:

- slopen van het schuurdak op het perceel Molenstraat 7, 9967 RL te Eenrum (4-1-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:12 januari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 7 9967RL
   
   
Kaart met een markering op 7 9967RL Nederland
Terug naar boven