Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning sloop woning en schuren Vlakkeriet 2 Houwerzijl

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes.

- een omgevingsvergunning onderdeel slopen voor het slopen van de oude woning en schuren op het perceel Vlakkeriet 2, 9973 TB te Houwerzijl (22-12-2011).

 • Soort bekendmaking:sloopvergunning
 • Publicatiedatum:29 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 2 9973TB Houwerzijl
   
   
Kaart met een markering op 2 9973TB Houwerzijl Nederland
Terug naar boven