Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning sloop plafond Asingastraat 13 Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel slopen voor het verwijderen van het asbestplafond op het perceel Asingastraat 13, 9971 CA te Ulrum (20-3-2012)

 • Soort bekendmaking:sloopvergunning
 • Publicatiedatum:22 maart 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Asingastraat 13 9971CA Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Asingastraat 13 9971CA Ulrum Nederland
Terug naar boven