Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning renoveren Sluisweg 24 te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het renoveren van het sluiswachtershuis, Sluisweg 24, 9974 RJ te Zoutkamp (26-8-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:1 september 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Sluisweg 24 9974RJ Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Sluisweg 24 9974RJ Zoutkamp Nederland
Terug naar boven