Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voorplaatsen van zonnepanelen, Hoofdstraat 23 te Niekerk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:

plaatsen van zonnepanelen op het perceel Hoofdstraat 23, 9972 PA te Niekerk.(19-6-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:28 juni 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 23 9972PA Niekerk
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 23 9972PA Niekerk Nederland
Terug naar boven