Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor wijzigen van de kleuren van het exterieur, Kerkstraat 21, 9964 AC te Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.
een omgevingsvergunning voor het:
- wijzigen van de kleuren van het exterieur, Kerkstraat 21, 9964 AC te Wehe-den Hoorn (27-8-2014)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 september 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Kerkstraat 21 9964AC Wehe-den Hoorn
   
   
Kaart met een markering op Kerkstraat 21 9964AC Wehe-den Hoorn Nederland
Terug naar boven