Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor wijzigen van de gevel Oosterlaagte 27 Leens

Verleende omgevingsvergunning regulier

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- wijzigen van de gevel op het perceel Oosterlaagte 27, 9965 SG Leens (18-06-2012).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:21 juni 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 27 9965SG Leens
   
   
Kaart met een markering op 27 9965SG Leens Nederland
Terug naar boven