Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor wijzigen gebruik pand, Kerkpad 6 Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- wijzigen van het gebruik van het pand, Kerkpad 6, 9971 AV te Ulrum (13-10-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:20 oktober 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Kerkpad 6 9971AV Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Kerkpad 6 9971AV Ulrum Nederland
Terug naar boven