Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor wijzigen gebruik pand, Hoofdstraat 55 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- wijzigen van het gebruik van het pand, Hoofdstraat 55, 9977 RC te Kloosterburen (24-10-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:27 oktober 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 55 9977RC Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 55 9977RC Kloosterburen Nederland
Terug naar boven