Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor wijzigen bestemming van wonen naar horeca 2, Hoofdstraat 9 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- het wijzigen van de bestemming van wonen naar horeca 2 op het perceel Hoofdstraat 9, 9967 RJ te Eenrum. (30-11-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 december 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 9 9967RJ Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 9 9967RJ Eenrum Nederland
Terug naar boven