Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor vitaliseren dorpshuis, Hoofdstraat 12a Mensingeweer

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:

- vitaliseren van het dorpshuis op het perceel Hoofdstraat 12a, 9961 PB Mensingeweer. (2-10-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:11 oktober 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 12a 9961PB Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 12a 9961PB Mensingeweer Nederland
Terug naar boven