Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor vervangen van de reclame Breekweg 2 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- vervangen van de reclame, Breekweg 2, 9965 TE te Leens (4-8-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 augustus 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Breekweg 2 9965TE Leens
   
   
Kaart met een markering op Breekweg 2 9965TE Leens Nederland
Terug naar boven