Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor vervangen van de burg perceel Brugweg nabij nr. 12 te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- vervangen van de burg op het perceel Brugweg nabij nr. 12, 9971 CS te Ulrum (19-11-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:21 november 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9971CS Ulrum
   
   
Kaart met een markering op  9971CS Ulrum Nederland
Terug naar boven