Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor vervangen van dak en wanden van de loods en het verlengen van de loods Noordergat 1 te Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- vervangen van dak en wanden van de loods en het verlengen van de loods, Noordergat 1, 9976 VR  te Lauwersoog (6-5-2014)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:8 mei 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Noordergat 1 9976VR Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op Noordergat 1 9976VR Lauwersoog Nederland
Terug naar boven