Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor vervangen raam door garagedeur, Leensterweg 43 A te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- vervangen van een raam door een garagedeur, Leensterweg 43 A, 9971 EB te Ulrum (9 februari 2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 februari 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Leensterweg 43A 9971EB Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Leensterweg 43A 9971EB Ulrum Nederland
Terug naar boven