Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor vervangen kap woning, Westerklooster 8 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- vervangen van de kap van de woning, Westerklooster 8, 9977 RA te Kloosterburen (17-6-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:23 juni 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Westerklooster 8 9977RA Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Westerklooster 8 9977RA Kloosterburen Nederland
Terug naar boven