Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor vervangen huidige brug Mensingeweer nabij Eenrummerweg 2 te Mensingeweer

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- vervangen van de huidige brug Mensingeweer nabij Eenrummerweg 2, 9961 PC te Mensingeweer. (27-6-2018)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:5 juli 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Eenrummerweg 9961PC Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op Eenrummerweg 9961PC Mensingeweer Nederland
Terug naar boven