Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor vervangen dakkapel door dakopbouw Molenstraat 24 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- vervangen van een dakkapel door een dakopbouw, Molenstraat 24, 9967 SM te Eenrum (29-12-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 januari 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Molenstraat 24 9967SM Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Molenstraat 24 9967SM Eenrum Nederland
Terug naar boven