Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor vervangen dak, Hoofdstraat 10 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- vervangen van het dak, Hoofdstraat 10, 9965 PB te Leens (9-11-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:12 november 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 10 9965PB Leens
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 10 9965PB Leens Nederland
Terug naar boven