Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor vervangen achteruitbouw, Stationsstraat 1 Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- vervangen van de achteruitbouw, Stationsstraat 1, 9974 SK te Zoutkamp (2-9-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:8 september 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Stationsstraat 1 9974SK Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Stationsstraat 1 9974SK Zoutkamp Nederland
Terug naar boven