Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor versterken van kapconstructie Warfhuisterweg 2 Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- versterken van de kapconstructie, Warfhuisterweg 2, 9964 AX te Wehe-den Hoorn (1-6-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 juni 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Warfhuisterweg 2 9964AX Wehe-den Hoorn
   
   
Kaart met een markering op Warfhuisterweg 2 9964AX Wehe-den Hoorn Nederland
Terug naar boven