Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor verplaatsen van de bestaande in- en uitrit Wierde 4 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel werk of werkzaamheden uitvoeren voor het:
- verplaatsen van de bestaande in- en uitrit op het perceel Wierde 4, 9965 TB te Leens (30-09-2013)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 oktober 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 4 9965TB Leens
   
   
Kaart met een markering op 4 9965TB Leens Nederland
Terug naar boven