Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor vernieuwing garage en uitbouw woonkamer, Robbengat 1 Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
-  vernieuwing van de garage en een uitbouw van de woonkamer, Robbengat 1, 9976 VK te Lauwersoog (3-7-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 juli 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Robbengat 1 9976VK Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op Robbengat 1 9976VK Lauwersoog Nederland
Terug naar boven