Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor verlenging ligboxenstal, Oudedijksterweg 11 Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
-  verlenging ligboxenstal, Oudedijksterweg 11, 9968 TM te Pieterburen (28-6-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 juli 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Oudedijksterweg 11 9968TM Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Oudedijksterweg 11 9968TM Pieterburen Nederland
Terug naar boven