Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor verlengen van een hal en kas, Groene Wierde 3 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- verlengen van een hal en kas, Groene Wierde 3, 9977 PT te Kloosterburen (20-8-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:27 augustus 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Groene Wierde 3 9977PT Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Groene Wierde 3 9977PT Kloosterburen Nederland
Terug naar boven