Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor verlengen van bewaarloods Henricus van Cappenbergweg 1 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- verlengen van de bewaarloods, Henricus van Cappenbergweg 1, 9977 RV te Kloosterburen (26-5-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:28 mei 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Henricus van Cappenbergweg 1 9977RV Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Henricus van Cappenbergweg 1 9977RV Kloosterburen Nederland
Terug naar boven