Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor verlengen van bestaande ligboxenstal Ommelanderweg 5a te Hornhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- verlengen van de bestaande ligboxenstal op het perceel Ommelanderweg 5a, 9978 TC te Hornhuizen (5-2-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:13 februari 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Ommelanderweg 5a 9978TC Hornhuizen
   
   
Kaart met een markering op Ommelanderweg 5a 9978TC Hornhuizen Nederland
Terug naar boven