Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor vergroten woning Robbenoort 101 te Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het vergroten van de woning op het perceel Robbenoort 101, 9976 VE te Lauwersoog (4-1-2018)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:11 januari 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Robbenoort 101 9976VE Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op Robbenoort 101 9976VE Lauwersoog Nederland
Terug naar boven