Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor vergroten woning, Roodehaansterweg 14 Warfhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor::
- het vergroten van de woning, Roodehaansterweg 14, 9963 TC te Warfhuizen (22-3-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:30 maart 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Roodehaansterweg 14 9963TC Warfhuizen
   
   
Kaart met een markering op Roodehaansterweg 14 9963TC Warfhuizen Nederland
Terug naar boven