Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor vergroten woning, Rietemastraat 1 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- vergroten van de woning, Rietemastraat 1, 9965 RS te Leens (7-9-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:15 september 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Rietemastraat 1 9965RS Leens
   
   
Kaart met een markering op Rietemastraat 1 9965RS Leens Nederland
Terug naar boven