Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor vergroten woning, Jan Zijlmasingel 21 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:

- vergroten van de woning, Jan Zijlmasingel 21, 9965 PV te Leens (16-10-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 oktober 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Jan Zijlmasingel 21 9965PV Leens
   
   
Kaart met een markering op Jan Zijlmasingel 21 9965PV Leens Nederland
Terug naar boven