Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor vergroten woning, Hoofdweg 59 Zuurdijk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- vergroten van de woning, Hoofdweg 59, 9966 VB te Zuurdijk (13-10-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:20 oktober 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdweg 59 9966VB Zuurdijk
   
   
Kaart met een markering op Hoofdweg 59 9966VB Zuurdijk Nederland
Terug naar boven