Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor vergroten van het restaurant Hunsingokade 3 te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- vergroten van het restaurant, Hunsingokade 3, 9974 SP te Zoutkamp (6-5-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:8 mei 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hunsingokade 3 9974SP Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Hunsingokade 3 9974SP Zoutkamp Nederland
Terug naar boven