Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor vergroten bestaande folie bassin, Hoofdweg 86 Zuurdijk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor:
-  het vergroten van het bestaande folie bassin, Hoofdweg 86, 9966 VD te Zuurdijk (9-8-2017)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:17 augustus 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdweg 86 9966VD Zuurdijk
   
   
Kaart met een markering op Hoofdweg 86 9966VD Zuurdijk Nederland
Terug naar boven