Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor vergroten bedrijf en nieuw te bouwen woning, Westerweg 2 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:

- vergroten van het bedrijf en een nieuw te bouwen woning op het perceel Westerweg 2, 9967 TE te Eenrum (20-3-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 maart 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Westerweg 2 9967TE Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Westerweg 2 9967TE Eenrum Nederland
Terug naar boven