Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor verbreden toegangsdam nabij Handerweg 10 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het verbreden van de toegangsdam nabij Handerweg 10, 9967 TC te Eenrum (21-6-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 juni 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Handerweg 10 9967TC Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Handerweg 10 9967TC Eenrum Nederland
Terug naar boven