Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor verbouwen woning in voormalig kerkgebouw, Hoofdstraat 157 te Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:

- verbouwen van een woning in een voormalig kerkgebouw op het perceel Hoofdstraat 157, 9968 AD te Pieterburen. (26-9-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 oktober 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 157 9968AD Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 157 9968AD Pieterburen Nederland
Terug naar boven