Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor verbouwen woning (samenvoegen van twee woningen) Havenstraat 1-3 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- verbouwen van een woning (samenvoegen van twee woningen) op het perceel Havenstraat 1-3, 9967 SK te Eenrum. (4-10-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:12 oktober 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Havenstraat 9967SK Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Havenstraat  9967SK Eenrum Nederland
Terug naar boven