Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor verbouwen woning, Robbenoort 99 Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- verbouwen woning, Robbenoort 99, 9976 VE te Lauwersoog (31-5-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 juni 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Robbenoort 99 9976VE Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op Robbenoort 99 9976VE Lauwersoog Nederland
Terug naar boven