Bekendmaking Verleende Omgevingsvergunning regulier voor verbouwen van voormalige kerk tot dorpshuis met B&B Hoofdstraat 105 te Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.
een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- verbouwen van een voormalige kerk tot dorpshuis met B&B op het perceel Hoofdstraat 105, 9968 AC te Pieterburen (21-1-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:23 januari 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 105 9968AC Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op 105 9968AC Pieterburen Nederland
Terug naar boven